provincie Limburg.be

Beleidsverklaring 2016

In november stelt de deputatie ieder jaar zijn beleid voor het komende jaar voor. Afgelopen woensdag 18 november 2015 was het de beurt aan Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. Hij stelde onder andere het jeugdbeleid voor onder de noemer Kwaliteit bewaken:

“Deze zomer besliste de Vlaamse Regering dat eind 2016 provincies definitief hun werking op het vlak van jeugdbeleid moeten overdragen aan Vlaanderen en/of aan de gemeenten.

De provincie Limburg heeft in het verleden steeds een pioniersrol gespeeld in het jeugdbeleid. Daar zijn we best fier op. In dit laatste jaar kiezen we noodgedwongen voor kwaliteitsbewaking: de bestaande subsidiereglementen ter ondersteuning van jeugdinitiatieven en jeugdwerk worden verdergezet, de provinciale jeugddienst blijft zich als aanspreekpunt ten dienste stellen van wie lokaal betrokken is bij het jeugdbeleid en de samenwerking met de RegenboOg, CMGJ en LISS ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren wordt verdergezet.”

In 2016 blijft de Provinciale Jeugddienst Limburg verder werken. Jongereninitiatieven (projecten in de jeugdsector, podiumkansen, popfestivals en artistieke creaties) kunnen blijven rekenen op projectsubsidies. Voor het beleid rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt er verder samengewerkt met de drie bijzonder partners de RegenboOg, CMGJ en LISS. Ook de ondersteuning van de LRJ blijft in het komende jaar. Verder blijft de Provinciale Jeugddienst een aanspreekpunt voor het lokaal jeugdbeleid.

Vanaf 2017 wordt het provinciaal jeugdbeleid overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/ of lokale gemeentes. Meer duidelijkheid over dit proces volgt in de loop van 2016.