provincie Limburg.be

Gratis fuifbussen: update reglement

Limburgse jeugd-, studenten- en sportverenigingen kunnen gratis een fuifbus aanvragen als ze een fuif of evenement organiseren. Het provinciebestuur sloot hiervoor een overeenkomst met verschillende busmaatschappijen.

Het provinciebestuur wil met deze fuifbussen voorkomen dat fuifgangers onder invloed achter het stuur kruipen. Ook wil het de fuiforganisatoren stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de veiligheid buiten de fuifmuren. Voor veel fuifbezoekers is dit dé oplossing om na het feesten veilig thuis te geraken.

Het inleggen van een fuifbus is gebonden aan voorwaarden. De Limburgse provincieraad stelde een vernieuwd fuifbusreglement op dat ingaat vanaf 1 juli 2016.

Meer informatie over het fuifbusreglement en het indienen van een aanvraag vind je op www.limburg.be/fuifbussen.