provincie Limburg.be

Nieuw: Subsidie voor maatschappelijke participatie van kansarme jongeren

Provincie Limburg zet in op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de vrije tijd. Via het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) maakt het provinciebestuur middelen vrij voor deze doelstelling.  Een nieuw subsidiereglement stimuleert Limburgse besturen en lokale actoren om kwetsbare kinderen en jongeren in te zetten op participatie van kansarme jongeren aan het lokale vrijetijdsaanbod.

Het nieuwe reglement is gericht naar Limburgse OCMW’s en sluit aan op de federale SCP-maatregel. Deze maatregel staat voor de bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van OCMW-cliënten. Door de koppeling aan deze bestaande maatregel verhoogt het provinciebestuur de middelen van OCMW’s voor hun beleid naar maatschappelijk kwetsbare jongeren zonder extra administratieve belasting.

Wat komt in aanmerking voor de SCP-maatregel?

  • Deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties
  • Deelname aan sociale, sportieve of culturele verenigingen (met inbegrip van lidgeld en noodzakelijke benodigdheden)
  • Ondersteuning van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, sportief of cultureel vlak

OCMW’s kunnen zelf bepalen of ze middelen gebruiken om tussen te komen in deelname of de middelen inzetten voor een traject door andere organisaties.

Meer info en het reglement vind je terug op de subsidiepagina.