provincie Limburg.be

Maatschappelijke participatie van kansarme jongeren

Waarom dit reglement?

Dit reglement past binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en is gericht op het structureel versterken van de talentontwikkeling in Limburg en het versterken van de regionale economische concurrentiepositie via het stimuleren van de participatiemogelijkheden van kinderen uit gezinnen die onder de armoededrempel leven en dit in samenwerking met de Limburgse OCMW’s.

Voor wie is dit reglement bestemd?

Dit reglement is bestemd voor de Limburgse OCMW’s.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen ?

Voor de toekenning van deze subsidie moeten de OCMW’s geen subsidieaanvraag indienen.
Ieder OCMW heeft in de periode 2016 tot en met 2018 jaarlijks recht op een subsidiebedrag gelijk aan het aan het OCMW toegekende subsidiebedrag in het kader van de SCP-maatregel van het vorige jaar.

Reglement

Deze subsidielijn is enkel gericht naar lokale Limburgse OCMW's. Download het reglement

Aanvragen

Dien je aanvraag ten laatste een maand voor je evenement in!

Vragen over deze subsidie? Contacteer Cindy Brouwers via [email protected] of via 011 23 72 84.