provincie Limburg.be

Podiumkansen popmuziek en comedy

Dit reglement biedt kansen aan organisatoren van jongereninitiatieven die podiumkansen bieden aan jonge Limburgse amateurbands, dj’ s of comedians in de vorm van een optreden of een jaardossier met een bundeling van podiumkansen.

Er moet minimum een podiumkans worden geboden aan twee jonge Limburgse bands of drie acts.

VOOR WIE IS DIT REGLEMENT BESTEMD?

Iedereen die dergelijke initiatieven voor en/of door jongeren wenst te nemen. Hiervoor komen feitelijke verenigingen, vzw’s of overheden in aanmerking.

HOE DIEN IK EEN DOSSIER IN?

Vul het aanvraagformulier volledig in en bezorg dit met de nodige stukken via e-mail of post aan de Provinciale Jeugddienst. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 maand voor de start van het initiatief ingediend worden. Organisaties die een jaardossier indienen moeten uiterlijk 1 maand voor de start van het eerste concert in dat kalenderjaar een aanvraag indienen.

 

FAQ – VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

De aanvraag moet telkens komen vanuit een groep jongeren die zich hebben verenigd als feitelijke vereniging of vzw. Ook overheden kunnen in aanmerking komen indien ze een samenwerking opzetten met minstens twee andere overheden of samenwerken met minimum één jeugdvereniging.

Indien de activiteit zich in de vrijetijdssfeer bevindt en een open karakter heeft kan ook een school in aanmerking komen voor een provinciale subsidie in het kader van dit reglement.

Bvba’s, NV’s of andere commerciële vennootschappen komen niet in aanmerking.

Welke bewijsstukken moet ik als aanvrager kunnen voorleggen?

Om in aanmerkingen te komen voor een provinciale subsidie is het essentieel volgende bewijsstukken te kunnen voorleggen:

  • Kopie antwoord subsidieaanvraag gemeente.

Heel wat gemeenten beschikken over een projectsubsidie waar je als organisator op kan intekenen. In de meest voorkomende gevallen kan u hiervoor terecht bij de gemeentelijke jeugddienst of vrijetijdsdienst.  Om in aanmerking te komen voor een provinciale ondersteuning volstaat het een aanvraag te hebben gedaan. Het is hierbij niet noodzakelijk ook steun te ontvangen van de gemeente. Het antwoord van de gemeente kan een collegebeslissing zijn maar kan evenzeer een mail  of brief zijn die u ontvangen hebt van de betrokken ambtenaar.

  •  Bewijs van de bank dat het rekeningnummer op naam staat van de aanvragende organisatie.

Hierbij is het belangrijk aan te tonen dat het rekeningnummer niet op een persoonlijke titel staat. Banken kunnen een attest opmaken maar het volstaat een printscreen te bezorgen van uw online banking. We willen geen inzage in jullie verrichtingen maar wel een bewijs van de koppeling tussen het rekeningnummer en de organisatie.

  •  Drukwerken van het project

Het project moet een duidelijke provinciale herkenbaarheid hebben door het logo van de provincie Limburg op alle promotiemateriaal en in alle communicatie op te nemen.

Een essentieel onderdeel van een goede podiumkans is dat alle jonge Limburgse artiesten een vermelding krijgen op de drukwerken.

Wat wordt bedoeld met een financieel en inhoudelijk verslag?

Het inhoudelijke verslag is een weergave van het verloop van het evenement, het aantal bezoekers, hoe het team functioneerde, wat goed liep of juist verkeerd ging,…

Hiervoor bestaat geen invulformulier of vast stramien. Je kan dit in alle vrijheid opstellen.

Het financiële verslag is een weergave van de exacte cijfers na afronding van het evenement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitgaven en inkomsten van het evenement. U kan hiervoor het formulier gebruiken dat u op de website terugvindt maar u mag dit ook zelf opstellen.

Het inhoudelijke verslag is een weergave van het verloop van het evenement, het aantal bezoekers, hoe het team functioneerde, wat goed liep of juist verkeerd ging,…

Hiervoor bestaat geen invulformulier of vast stramien. Je kan dit dus in alle vrijheid opstellen.

Reglement

Lees het reglement grondig door en zorg dat je alle voorwaarden begrijpt voor je een aanvraag doet! Download het reglement

Aanvragen

Dien je aanvraag ten laatste een maand voor je evenement in!

Vragen over deze subsidie? Contacteer Cindy Brouwers via [email protected] of via 011 23 72 84.