provincie Limburg.be

Provinciale jeugdorganisaties

Deze subsidie is bedoeld om in de provincie Limburg betere, dynamische & kwaliteitsvolle jeugdorganisaties te ontwikkelen o.a. ter ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

VOOR WIE IS DIT REGLEMENT BESTEMD?

Erkende provinciale jeugdorganisaties die voldoen aan een reeks van voorwaarden uit het reglement. De belangrijkste zijn:

  • Een eigen vzw structuur hebben
  • Geen werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap
  • Een uitdrukkelijke Limburgse werking voor jongeren in de vrije tijd ontwikkelen
  • Een regionale spreiding over de provincie kunnen aantonen
  • Een eigen secretariaat en een bestuur hebben met de helft jonger dan 35 jaar
  • Beschikken over eigen publicaties voor de doelgroep met vermelding van doelstellingen en programmatie

Er moet verder rekening gehouden worden met volgende voorwaarden: om de drie jaar een beleidsplan opmaken en jaarlijks een voortgangsrapport en financieel verslag bezorgen aan de jeugddienst.

HOE DIEN IK EEN DOSSIER IN?

Neem hiervoor contact op met de Provinciale Jeugddienst.

 AANVRAGEN

In het kader van subsidiereglement ‘Provinciale Jeugdorganisaties’ zijn er 3 soorten aanvraagformulieren. In het reglement wordt duidelijk aangegeven welk aanvraagformulier u moet gebruiken.

Aanvraagformulier A

Aanvraagformulier B

Aanvraagformulier C

Reglement

Zorg dat je het reglement grondig hebt gelezen en alle voorwaarden begrijpt voor je een aanvraag doet! Download het reglement

Aanvragen

Volg de instructies en vul alle formulieren correct in.

Vragen over deze subsidie? Contacteer Cindy Brouwers via [email protected] of via 011 23 72 84.