Onder ‘subsidies’ vind je alle informatie over de subsidies voor jongereninitiatieven, provinciale jeugdorganisaties en investeringssubsidies.
Provinciale Jeugddienst Limburg Universiteitslaan 1
3500 Hasselt